آیا رتیل ها نیش می زنند؟ | سم بسیار قوی برای دفع رتیل

رتیل ها دو دندان قوی دارند که از آن برای شکار کردن استفاده می کنند. این دندان ها در برخی گونه های رتیل زهر دارند و هنگام شکار زهر را به طعمه تزریق می کنند. این گونه ها می توانند بسیار خطرناک باشند. برای خلاصی از شر رتیل ها با میهن سم تماس بگیرید. کارشناسان ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. 09145562020 _ 04432251817 | www.mihansam.com