صحبت جالب عادل فردوسی‌ پور برای پایان کارش در برنامه ۹۰

فردوسی‌پور: به همه می‌گفتم در ایران بمانید اما...
پس از یک سال و ۷ ماه سکوت، بالاخره عادل فردوسی‌پور اشاره‌ای به پایان کارش در برنامه ۹۰ داشت.