آموزش ایلوستریتور در آموزشگاه عصرنخبگان - چگونه تصاویر را به وکتور تبدیل کنیم؟

فیلم آموزش دورگیری عکس در ایلوستریتور توسط خانم زارعی مدرس دوره های گرافیک فنی حرفه ای در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. جهت مشاهده کامل فیلم به نشانی زیر مراجعه نمایید.

"دورگیری عکس در ایلوستریتور"