شرح زیارت اربعین 10

« شرح زیارت اربعین » - جلسه دهم - استاد رائفی پور - ۲۲ مهر ٩۸ - مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور ،عمود ١٠٧٠ - https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66