چرا راهیابی به بورس برای شرکت‌های دیجیتال و کسب و کارها مهم است؟

بازار بورس، یکی از بهترین عرصه‌ها برای افزایش سرمایه و سودآوری است. شرکت‌های دیجیتال نیز با توجه به همسو بودن با پیشرفت‌های تکنولوژی، اقتصادی و سیاسی به بازار بورس وارد می‌شوند.
یکی از پارامترهایی که می‌تواند سود آوری یک شرکت را به میزان قابل توجه‌ای افزایش دهد، مشارکت عمومی در سهام یک شرکت یا مجموعه است. حضور شرکت‌های دیجیتالی که تمام کسب و کارشان و همچنین فروششان از طریق اینترنت و بر بستر آنلاین است شاید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهایی باشد که بتوانند با حضور در بورس به راحتی و در زمان کوتاهی سهامداران مناسب و با میزان سرمایه مناسب اقدام به خرید سهام کنند.
https://bourstimes.ir/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87/