زیست شناسی دهم - فصل اول - گفتار دوم

در این ویدئو به تحلیل نکات بسیار مهم و کنکوری گفتار 2 از فصل یک کتاب زیست شناسی دهم پرداخته ایم - ویژۀ کنکور 99 --- مدرسه نقشه ذهنی (Mind Map School .ir) تنها موسسه در ایران که درس های کنکور سراسری را به روش نقشه ذهنی تدریس می کند.