اجرایی شدن دستور العمل ساختمان های زیر 6طبقه و بیشتر

09194782491 | 02166233275 | WWW.PARS122.ir
شرکت مشاور آتش نشانی شرکت ایمنی و آتش نشانی فروش تجهیزات آتش نشانی
شرکت های خدمات آتش نشانی اخذ تاییدیه آتش نشانی شرکت های مورد تایید آتش نشانی
لیست شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی فرم تاییدیه آتش نشانی دستور العمل آتش نشانی
ظوابط آتش نشانی مهندس جعفر صابونی هاورود آتش نشانی به ساختمان‌های پایتخت مجاز شد


معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران:
????امکان بازدید ایمنی آتش نشانان از تمامی ساختمان‌های پایتخت فراهم شد

????با هماهنگی انجام شده با مقام قضایی بعد از بازدید ایمنی از ساختمان با توجه به شرایط موجود به مالک فرصت داده می شود که نواقص را حل و فصل کند

????اگر در موعد مقرر نسبت به رفع مشکلات و خلاءهای ایمنی اقدام نکند ساختمان با مجوز مقام قضایی پلمب خواهد شد