تیکه عجیب گزارشگر به فروزان

در دقیقه 16 بازی تراکتور و فولاد محسن فروزان مرتکب اشتباه شد که در این حین گزارشگر تداعی اشتباهات گذشته این بازیکن را کرد که در ویدیوی زیر می بینید: