داماد مهربان چین

یک شوخی بین مردان متاهل ایرانی هست که اگر از آن ها بپرسی اهل کجا هستی، می گویند همانجا که همسرم هست... حالا می تواند اهل شهر یا روستایی در دورترین نقطه ایران باشد یا مثل آقای خالد رسولی که بعد از ازدواج با بانویی چینی حالا اهل هوجوئو است و او را داماد مهربان چین می شناسند!

در این ویدیو دوستان و فامیل چینی از مهربانی های آقای رسولی می گویند...