اعتراف The Confession 1970 #دوبله کانال sekoens1@

جنایی مهیج
اعتراف
The Confession 1970

کارگردان
Costa-Gavras

بازیگران
Yves Montan dSimone Signoret
Gabriele Ferzetti. Jean Bouise
داستان :
"آنتون لودویک" مشهور به "جرارد" معاون وزیر امور خارجه چکاسلواکی است. او متوجه می شود که تحت تعقیب است. روزی او دستگیر شده و به سلول انفرادی فرستاده می شود. او تحت شکنجه های روانی و وحشتناک قرار می گیرد تا به خیانت اعتراف کند، اما...