مردی که لیبرتی والانس را کشت

سینمایی - مردی که لیبرتی والانس را کشت - The Man Who Shot Liberty Valance 1962 - یک سناتور به نام رانسوم استادارد برای تشییع جنازه و تدفین مردی فقیر به شهر شینبون بازمی گردد و برای یک خبرنگار کنجکاو، داستان واقعی مردی که لیبرتی والانس را از پای درآورد را بازگو می کند.. - Gap.im/nama66