صحبت های اقای جعفر کی منش یکی از مهرازی ها

اقای جعفر کی منش یکی از مهرازی های با تجربه و مهربون هستند که در عرضه فلزات صنعتی و فولاد های آلیاژی فعالیت دارن

وبسایت : www.mahrazacademy.com