خودکشی دسته جمعی 145 نهنگ در سواحل نیوزیلند - پلازامگ

dl: www.ipvo.ir
طی اتفاقی که خودکشی نهنگ‌ها نامیده می‌شود، 145 نهنگ در سواحل نیوزلند دست به خودکشی زدند و بیشتر آنها در این حادثه جان سپردند.