ورق آلومینیومی و ویژگی های آن

قبل از خرید ورق آلومینیوم : https://ahanaval.com/plate/aluminum-plate/ ، شما باید عناصر اصلی مشخصه این فلز را بدانید. در اینجا برخی از ویژگی های این فلز محبوب را شرح می دهیم.