سقف متحرک باغ های ساختگی خلیج سنگاپور

گنبدهای گلخانه ای به متراژ 12800 متر مربع گیاهان را در شرایط مدیترانه ای قرار داده است. کنسرواتوارها با تشکیل دو گنبد شیشه ای اقلیم های متعدد با آب و هوای خنک و خشک مناطق مدیترانه، نیمه خشک نیمه گرمسیری،آب و هوای خنک و مرطوب منطقه گرمسیری را در خود جای داده است. آنها مجموعه متنوعی از گیاهان را در خود جای داده اند که معمولاً در این بخش از جهان مشاهده نمی شوند و از ارزش حفاظت بالایی برخوردارند. سقف گلخانه ها شکل بیضوی دارند که با این کار جهت یابی گنبدها به حداقل می رسد تا سود خورشیدی به حداقل برسد.