رسمی: ماریانو به رئال مادرید بازگشت

ماریانو 14 ماه پیش با قراردادی به ارزش 8 میلیون یورو به لیون پیوست ولی رئال بندی در قرارداد او گنجانده بود که در صورت علاقه لیون به فروش این بازیکن، یا 35 درصد رقم جا به جایی او به رئال می رسید یا این باشگاه می توانست با کسر 35 درصد از رقم انتقال، ماریانو را باز پس بگیرد. http://www.codetools.ir/realmadrid.html https://goo.gl/L5XPjz https://www.instapaper.com/read/1097065304 https://tinyurl.com/ycauppcp
"رئال مادرید"
"اخبار رئال مادرید"