پیکر آمر به معروف شهید «محمد محمدی» تشییع شد

شهید آمر به معروف «محمد محمدی» یکشنبه بر اثر حمله‌ی اراذل و اوباش به شهادت رسید و اعضای بدنش با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.