آیا رتیل ها سمی هستند؟ | سم قوی و کشنده برای رتیل ها

رتیل ها برای دفاع از خود، گاز می گیرند. آن ها دندان های نیش بزرگی دارند که در انتهای دندان های خود غدد زهری دارند. این زهر حاوی نوروتوکسین است و می تواند طعمه های کوچک رتیل را فلج کند. اما خوشبختانه مقدار این سم برای کشتن یم انسان بالغ کافی نیست اما ممکن است در برخی افراد علاوه بر درد زیاد در ناحیه گزش، حساسیت و آلرژی ایجاد کند. در هر صورت اگر این موجودات در خانه کمین کنند می توانند خطراتی برای افراد ساکن در خانه ایجاد کنند. برای دفع قطعی و سریع رتیل ها از خانه، با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com