انیمیشن قاصدک ها این قسمت: آهو

خلاصه داستان: قاصدک ها سفر چند قاصدک کوچک را نمایش می دهد که قصد دارند سرزمین آرزوها را پیدا کنند. در این سفر با انواع و اقسام حیوانات آشنا می شوند. حیوان هر اقلیم قاصدکهای کوچک را راهنمایی می کند تا مسیر ادامه سفرشان را پیدا کنند.