خوب بد زشت - The Good The Bad And The Ugly 1966

سینمایی - خوب بد زشت - The Good The Bad And The Ugly 1966 - در دوران جنگ های داخلی آمریکا ، ۳ مرد در پی یافتن جعبه ای هستند که حاوی مقدار زیادی پول مسروقه است : «خوب» ، «بد» ، «زشت» این ۳ جایزه بگیر می باشند و… - Gap.im/nama66