نقاشیهای سیاه قلم ایکاروس

در این ویدئو نقاشیهای سیاه قلم ایکاروس را که هنر جویان آموزشگاه در حال انچام دادن آنها هستند مشاهده مینمایید. آموزشگاه نقاشی ایکاروس برگزار کننده کلاس های نقاشی رنگ روغن ، مداد رنگی ، پاستل و طراحی و نقاشی سیاه قلم با روش آموزش متفاوت در تهران www.mahvis.net تلفن: 02144015447 و 02144022265 آی دی اینستاگرام: iranpainter