ورود ۲۵۰ هزار دوز واکسن «سینوفارم» به کشور

هفته آینده ۲۵۰ هزار دوز واکسن «سینوفارم» وارد کشور می‌شود