داستان اقدام ساده ای که جلوی وقوع سیلاب پایتخت را می‌گیرد

یکی از مهمترین اقدامات قبل و بعد از وقوع باران در شهرهای بزرگ، لایروبی مسیل های هدایت کننده آب برای جلوگیری از وقوع سیلاب است.

لایروبی هایی که اگر به موقع صورت نگیرند، با اولین بارش باران، معابر و خیابان ها دچار آب گرفتگی شدید می شوند و حتی سیلاب به منازل مسکونی هم راه پیدا می کند.

در این میان از داخل کلان شهر تهران 7 رودخانه بزرگ به طول بیش از 530 کیلومتر گذر می کنند و باید هرچه زودتر لایروبی آن ها به پایان برسد.