رئیس جمهور اندونزی: به امید موفقیت کامل بیستمین کنگره ملی

قبل از آغاز بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، مجری رادیو و تلویزیون مرکزی چین با «جوکو ویدودو»، رییس جمهوری اندونزی مصاحبه داشت. در این مصاحبه، رییس جمهوری اندونزی برای موفقیت کامل بیستمین کنگره ملی ابراز امیدواری کرد.