معرفی آیفون 12

در مجموعه کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو گاج روند تمرین و آموزش به 5 بعد مختلف تقسیم شده است. در بعد اول در مجموعه کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو گاج روند تمرین و آموزش به 5 بعد مختلف تقسیم شده است. در بعد اول درسنامه وجود دارد که به توضیح بخش بخش و آموزش کامل مباحث پرداخته شده است تا دانش‌آموز با تسلط کامل بر مباحث روند آموزشی طی کند. در بعد دوم تمرین های بدون پاسخ برای تمرین مطالب درسنامه ذکر شده که دانش آموزان می توانند با کمک دبیران محترم از آن ها استفاده نمایند و بعد سوم پرسش‌های چهارگزینه‌ای تالیف شده که برای دانش آموزان تیز هوش جهت شرکت در آزمون های ورودی مدارس مناسب بوده و می توانند با استفاده از این مجموعه در این آزمون ها موفق شوند لازم به ذکر است این بعد در پا یه های اول ودوم وجود ندارد.بعد چهارم به تمرین های بیشتر اختصاص داده شده که برای کار در منزل می باشد درپایان این "(https://efef.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%AC)[کتاب کمک درسی]" کاربرگ های مروری وجود دارد که جهت استفاده در منزل می باشد و اما در بعد پنجم کتاب ریاضی دوم ابتدایی کار پنج بعدی گاج، آموزش تصویری مباحث مطرح شده است.