09145530336 نمونه باردهی گردو ژنوتیپ در باغ مادری میاندواب نهال

#گردو #walnut
????پربار و رقم تجاری در هر هکتار نزدیک ۶ الی ۹ تن بار
????کیفیت بسیار بالا نسبت به سایر ارقام
????درصد بالای خود گرده افشانی
????داشتن میوه های دوقلو تا چهارقلو
????داشتن میوه متوسط تا درشت
????داشتن میوه ۱۲ تا ۱۴ گرمی
????داشتن درصد مغز بالای ۶۰ درصد
????خوش هرس بودن طبیعی درخت(نیاز زیاد به هرس کاری نمیباشد)
????مهم ترین دلیل پرباری این رقم ریز بودن برگ هایش میباشد که باعث بهتر دیده شدن گردو و نورگیری بهتر درخت میشود که در نتیجه باعث عملکرد بهتر درخت میشود

????به عمل کار برآید به سخندانی نیست????

شماره ثبت شرکت:4015

M2b Nahal:
instagram.com/m2b_nahal

https://www.m2bnahal.ir/

http://t.me/m2b_nahal

09145530336
09335310336