درمان دیابت بدون نیاز به انسولین

در دیابت پانکراس قادر نیست انسولین کافی گلوکز خون را نمیسازد افزایش و در نهایت بدن نیازمند انسولین می‌شود برای درمان این بیماری زیر نظر کادر درمانی فردوسی با ما تماس بگیرید 09309094955