دستگاه مخمل پاش-اکلیلپاش-چمن پاش کارینو فلوک 09028681853

دستگاه آبکاري فانتاکروم سه مخزن استيل با پنومانيک وپيستوله دوجزيي مخصوص فانتاکروم
محلول آبکاري بدون زردي
فرمول آبکاري غير گلوکوزي
انواع کيلر زيرکار وروکار
دستگاه مخمل پاش صنعتي مخمل پاش
با برد کره بدون برق گرفتگي
4 کاره
اکليلپاش
چمن پاش
جير پاش
مخمل پاش
با بالاترين بردوقدرت پاشش در بازار
تامين مواد اوليع
پودر مخمل.پودر اکليل.چسب ضد اب
کارينو فلوک تک شعبه
در تهران جاده خاوران شريف آباد
#مخمل پاش-مخملپاش#آبکاري فانتاکروم#فرمول-آبکاري#تيونينگ#خودرو#دکوراسيون#چسب-مخمل#
پودر-اکليل#محلول-آبکاري#شمع#ديوار#ماشين#تتلو#استقلال#کرونا#روحاني#ريسي#استقلال#پيستوله دوجزيي#جوهر-رنگ#
#جوهر-رنگ تابا#مبل#پايه-مبل#ميز-عسلي#اسپرت-ماشين#داخلي-خودرو#
09028681853
09331347103