هیچ چیز مجانی نیست

َ⁣
هیچ چیز مجانی وجود نداره ... ‌⁣
اگه ماشین گرون قیمت میخوای ????⁣
اگه حساب بانکی پر پول میخوای ‌????⁣
اگه یه خونه بزرگ با استخر می خوای ‌????️⁣
اگه یه #زندگی_مرفه می خوای ،⁣
باید آستینارو بزنی بالا و کوشش کنی . بخت و اقبال قرار نیست این امکانت رو بهت بده ، #تلاش مستمر و خستگی ناپذیره که میتونه تو رو موفق کنه ‌.⁣