دانلود آهنگ یار حسین توکلی

دانلود آهنگ یار حسین توکلی
https://bamiseda.ir/?p=22470
من بسته به زنجیر توست جان من جان
من فرفره گیسوی تو خط خط ابروی تو
میکشدم سوی تو ماه من ماه من نیمه ی
جان منی یار یار یار یار از دلم دل نکنی یار یار
یار یار زیر و رو میشود این دل دل دل دل مژه بر
هم بزنی یار یار یار یار لبخند بزن خوشگل عالم
از قهر نگو من سر حالم خوش قلب ترین دلبر