دانلود آهنگ راز حمید هیراد

دانلود آهنگ راز حمید هیراد
https://bamiseda.ir/?p=21649
گفتم که شبی سوی خدا برگردم
از پیچ و خم راه خطا برگردم
نزدیک تر از حبل ورید است به من
بی او که نرفتم کجا برگردم
با عشق اگر غرق نشاطم کردند
با عقل دچار احتیاطم کردند