دوره آموزشی ویدیویی- مدیریت فهرست کارها -سوزانا کی

بهره وری کاری و حتی شخصی، در زندگی، وابستگی مستقیمی با استفاده شما از زمان دارد.
اما از طرفی سرمان خیلی شلوغ است : هم با وظایف زندگی شخصی روبرو هستیم و هم وظایف شغلی و نیاز به یادگیری مستمر هم همیشه حاضر است.
پس ما نیازمند استفاده از ابزارهایی برای دستیابی به بهینه ترین نتایج هستیم .
سوزانا کی، بعد از توضیح کلی در مورد مدیریت و برنامه ریزی کارها، 5 لیست کاغذی و 5 اپلیکیشن فهرست بندی کارها را به شما معرفی می کند تا:
دسته بندی کارها
اولویت بندی کارها
مدیریت آنها بر اساس نیازها و شخصیت خودتان را براحتی انجام بدهید.

با صدای : فرزانه فائزی

لینک خرید:
https://b2n.ir/SKManageTo-DoLists


لینک خرید کتابها و ویدیوهای ما در زمینه های:
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی
www.rasabook.com