دانلود آهنگ رطب رطب حامد پهلان|دانلود آهنگ حامد پهلان رطب رطب

دانلود آهنگ رطب رطب حامد پهلان|دانلود آهنگ حامد پهلان رطب رطب
"جهت دانلود کامل آهنگ کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل آهنگ کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل آهنگ کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل آهنگ کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل آهنگ کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل آهنگ کلیک کنید"
متن آهنگ:
ای رطب رطب دختر بندری سبزه رو

این همه راه اومدم دنبال تو کوه به کوه

صد دفعه نه شنیدم یک دفعه بله بگو

کی از ما بهتر توی بندر

منم اون نخل و … همه چی دارم دختر

ای رطب رطب ای رطب رطب ای رطب رطب

میشینیم کنار هم پای نخلها و …