فیلتر کربنی پالایه سازان

فیلتر کربنی Carbon filter یکی از فیلترهای مهم دستگاه تصفیه آب خانگی است که وظیفه آن حذف مواد آلی موجود در آب است. آلاینده‌های آلی موجود در آب از مهم‌ترین عوامل کدورت، طعم و بوی نامناسب آب به شمار می‌روند. از آنجایی که تمام این مواد آلی ساختاری کربنی دارند، فیلترهای کربنی می‌توانند با آن‌ها واکنش داده و آن‌ها را از آب حذف کنند. آب با عبور از لایه‌های فیلتر کربنی مواد آلی خود را از دست داده و سپس با عبور از سیلیس مواد جامد معلق موجود در آب نیز حذف می‌شوند. استفاده از فیلترهای کربنی عمر دیگر فیلترهای دستگاه تصفیه آب را افزایش می‌دهد.

https://www.palayesazan.com/filters/carbon-filters/
۰۵۱-۳۷۶۷۴۲۳۴
۰۵۱-۳۷۶۰۳۷۲۰
۰۹۱۲۰۷۶۱۶۴۶