معصومه بافنده ( تشویق و پاداش به کودک )

معصومه بافنده
کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
عضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندی
عضو انجمن روانشناسی سلامت
عضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژی
روانشناس کودک،نوجوان و خانواده
مشاوره پیش از ازدواج
‌بیش فعالی ،اختلال نافرمانی . اختلال یادگیری. وسواس و اضطراب ،درمان افسردگی و خانواده درمانی
آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خیابان امیری طائمه( گلبرگ شرقی ) بین تقاطع رشید و باقری، پلاک ۹۵، واحد ۳
تلفن : ۷۷۷۶۰۳۵۰ / ۷۷۷۶۰۳۸۱/ ۷۷۷۶۰۳۶۸