اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا با چه کسانی است ؟

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری : افراد مسن، افراد دارای بیماری های زمینه ای و زنان باردار در اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند