مسابقات بسکتبال سه نفره شریف دوره پانزدهم هایلایت ایمان صفرنژاد

مسابقات بسکتبال سه نفره شریف دوره پانزدهم هایلایت ایمان صفرنژاد.
این مسابقات در تاریخ 20 اسفند 1400 در سالن قهرمانی دانشگاه شریف با حضور 16 تیم از شهرهای مختلف ایران برگزار گردید.