وضعیت مراکز درمانی ترکیه در مناطق زلزله‌ زده

زمین لرزه در شرق استان الازیغ ترکیه روی داده که در کشورهای همسایه همچون ایران، لبنان، سوریه و فلسطین اشغالی نیز احساس شده است. وضعیت مراکز درمانی ترکیه در مناطق زلزله زده را در فیلم مشاهده کنید.