آموزش پاورپوینت - بخش دوم - تغییر تنظیمات پاورپوینت - قسمت اول

معرفی تنظیمات پاورپوینت
تغییر گزینه های General
تغییر تنظیمات املایی
تغییر تنظیمات Auto Correct
تغییر تنظیمات Auto Format
سفارشی کردن تنظیمات ذخیره سازی