فیلم نحوه استفاده از دستمال سفره -napkin

دستمال سفره -napkin
روش های مختلف آماده سازی دستمال سفره مهارتی است که باید کلیه شاغلین در رستوران ها – کافی شاپ هاو تالار های پذیرایی تشریفاتی درباره آن اطلاع داشته باشند. سایز استاندارد یک دستمال سفره ،رنگی که برای این دستمال سفره استفاده می شود وحتی شیوه دیزاین یک دستمال سفره ،محل قرار گیری قبل از استفاده در روی میز ویا اینکه زمانی که میهمان قصد ترک میز را به دلیل خاصی دارد و دوباره قصد بازگشت به میز غذاخوری را دارد واستفاده از کدها برای فهمیدن میزبان و یا خدمتکار و…جزءاصول مهمی است که باید در هنگام استفاده از یک دستمال سفره رعایت شود.باید ها ونبایدهایی در استفاده از دستمال سفره وجود دارد ،که تیم موسسه آموزشی نوشیجان سعی در آماده کردن بخشی از این آموزه ها کرده وامیدواریم مفید فایده مدیران شرکت ها وارگان ها وهمچنین شاغلین حرفه هتلداری ورستوران داری قرار بگیرد.