اسکورت مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه

۲۰۰ نفر از اتباع فرانسوی و چند خارجی دیگر مشکوک به ویروس کرونا همراه با اسکورت پلیس به مرکز قرنطینه در جنوب فرانسه منتقل شدند.