چکار کنیم که دچار برقگرفتگی نشیم؟

همه ما در طول روز با برق و وسایل برقی سر و کار داریم
پس بهتره یه سری از نکات رو بدونیم تا دچار برق گرفتگی نشیم.????
به جز این نکاتی که داخل ویدیو بهش اشاره کردیم.. شما چه نکاتی رو پیشنهاد میدید؟!
https://nojinkala.com/