محصول ویدیویی-بازاریابی مسری- جونا برگر

جونا برگر در این ویدیوی یک ساعته راجع به مثال های متعدد از مسری شدن ایده ها، محصولات و خدمات صحبت می کند.
شما با پی بردن به عوامل روانشناسی انسانی دخیل در ماجرا، می توانید روش مسری را برای کسب و کار خود استفاده کنید.

موضوعات این دوره عبارتند از:
خلاصه‌ای از مزیت‌های بازاریابی شفاهی
شناختن شش قدم برای ترغیب کردن مردم برای به اشتراک گذاری داستان شما
توضیح تاثیر محرک‌ها
معرفی عملکرد تایید اجتماعی
معرفی موثرترین استراتژی‌ها برای انتقال پیام بازاریابی
شناسایی دو عامل موثر در داستان شما برای کمک به انتقال پیام کسب‌وکار

با صدای حامد بیطرفان.
لینک خرید:
https://b2n.ir/J.BViralMarketing
لینک خرید سایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com