سیرک - 1928 The Circus

کمدی کلاسیک - چارلی چاپلین - سیرک - 1928 The Circus - ولگردی ( Charles Chaplin ) که پلیس او را با خلافکارى اشتباه گرفته است، به سیرکى پناه مى‏آورد و به عنوان دلقک استخدام مى‏شود و چیزى نگذشته که به دختر ناتنی صاحب سیرک دل مى‏بندد… - Gap.im/nama66