دستگاه وکیوم کابینی

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ما به آدرس www.mahboobpacking.ir مراجعه نمایید.
دستگاه وکیوم کابینی در مدل های وکیوم تک کابین و وکیوم دو کابین ،جهت بسته بندی با اعمال وکیوم در کیسه های سه طرف دوخت وکیومی بکار می رود مانند دستگاه وکیوم سوسیس ،گوشت ،کالباس، ماهی، میگو، مرغ، میوه، خرما و اکثر محصولات. دستگاههای وکیوم کابینی از قدیمی ترین نوع دستگاههای وکیوم مواد غذایی می باشد و بسته به انواع نیاز ها طراحی شده است، مدل وکیوم رومیزی تا انواع مدل های وکیوم تک کابین و وکیوم دو کابین و با سایز های متفاوت کابین، موید این مطلب می باشد. در مدل های جدید دستگاههای وکیوم کابینی از نازل در کابین، برای جبران راندمان استفاده شده است. در وکیوم موادی که دارای دو فاز مایع و جامد می باشند مانند دستگاه وکیوم خیار شور، نازل افقی استفاده گردیده با این تفاوت که سطح میز تکیه گاه محصول کمی پایین تر از فک دوخت بوده و یک پله کوچک جهت جلوگیری ازخروج فاز مایع از کیسه بسته بندی وکیوم ایجاد شده است یا از وکیوم کابینی نازل دار استفاده می گردد همچنین از دستگاههای دوخت نواری دارای وکیوم نازل دار می توان استفاده نمود که اندکی ریزش مایع حین وکیوم مشاهده می شود.