با وب کم حرفه ای دیگر نگران هزینه تجهیزات ویدئو کنفرانس نباشید

ارتباطات ویدئویی به طور کاملا خود جوش در حال گسترش هستند.نیاز به برقراری جلسات با همه ی کارکنان در هر زمانی وجود دارد.(شماره تماس: 02142981)(وبسایت: www.noavaran-eng.com)