دندانپزشکی کودکان - دندان پزشکی اطفال - زیبایی سنتر

دندانپزشکی کودکان - دندان پزشکی اطفال - زیبایی سنتر همانطور که میدانید دندانپزشکی کودکان نیز شاخه ای از دندانپزشکی میباشد که از کودکان تا نوجوانان را شامل میشود. در صورتی که در دورانی کودکی خیلی به بهداشت دهان و دندان اهمیت داده نشود میتواند در عملکرد درسی ضعیف و روابط اجتماعی تاثیر گذار باشد. اطلاعات بیشتر در سایت زیبایی سنتر

دندانپزشکی کودکان