1# خواندن ، فصل اول ، قسمت اول ، کسره ها

استاد محمد امین آراسته ، خواندن قرآن کریم ، فصل اول ، مقدماتی ، جلسه اول ، تمرین کسره ها ، سوره مبارکه حمد (فاتحه الکتاب) آیات 1 الی 3

خواندن مقدماتی قرآن در 10قسمت 1دقیقه ای
سایر محصولات :
خواندن
فهمیدن
حفظ کردن
عمل کردن
منتشر کردن

هر کدام در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته

لازم به ذکر است فلش کارت و اپلیکیشن نیز تولید شده است.

مشاهده پورتال قرآن آسان :
"پورتال جامع اینترنتی قرآن آسان زیر نظر استاد محمد امین آراسته"1دقیقه با قرآن