اتاق تمیز

"طراحی کارخانه اتاق تمیز"
"طراحی اتاق تمیز"


"اتاق تمیز"
"ساخت اتاق تمیز"
"تجهیزات اتاق تمیز"
"اتاق تمیز"
"تجهیزات اتاق تمیز"

"ساخت اتاق تمیز"
"کلین روم"
"کلین روم"

"کلین روم https://ajsico.com/2020/05/clean-room"
"معتبر سازی https://ajsico.com/downloads/quality-and-validation"
شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان با بهره گیری از پرسنل متخصص ، باتجربه و آگاه به صنایع دارویی و غذایی و بیوتکنولوژی سعی دارد با بکار گیری جدید ترین روشها و آخرین استانداردها، پروژه هایی با کیفیت بالا و در حد استانداردهای جهانی تحویل مشتریان نماید. 

برای ارتباط با شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان با
۰۹۳۵۲۲۶۷۳۹۶
تلفن دفتر کرج:
026-34308535 
دفتر تهران :
22954192
تماس حاصل نمایید. ما همچنان پاسخگو و همراه شماییم.
سایت : https://ajsico.com