mod generals for C&C: Red Alert 3 مد زیبای :تکامل عمومی برای رد آلرد سه

mod generals for C&C: Red Alert 3 مد زیبای :تکامل عمومی برای رد آلرد سه
این مد زیبا باز سازی جنرال روی بازی رد الرد سه میباشد
عالیست حتما دانلود کنید
فایل بازی و آموزش در سایت :
این بازی کل ژنرال ها را داره و من خودم تست کردم میتونم فقط بگم :
عالیه ????
حتما دانلود کنید
توضیحات کامل را در این ادرس سایت گذاشتم با نحوه نصب و دانلود خود بازی رد آلرد سه و مد زیبای جنرال ها :
http://www.afm-rayan.com/153
تخصصی ترین سایت بازی جنرالها
آدرس تلگرام: https://t.me/AfmRayanGeneralPersia
گروه: https://t.me/AfmRayanGeneral